Przeciwpożarowe

Przejdź do konkretnego modelu:

TM 62EI

System TM 62EI 30 służy do wykonywania szerokiej gamy przeciwpożarowych ścian oraz drzwi o klasie odporności ogniowej EI 30, które są stosowane jako przegrody przeciwpożarowe zewnętrzne i wewnętrzne.

Termoizolowane profile systemu składają się z dwóch części aluminiowych oddzielonych od siebie przekładką termiczną. Rolę izolacji w profilach spełniają przekładki termiczne z poliamidu wzmocnionego włóknem szklanym o szerokości 23 mm. Środkowa komora profilu wypełniona jest wkładami izolacyjnymi, ogniochronnymi. System TM 62EI objęty jest Aprobatą Techniczną (AT-15-9626/2016).

Zalety systemu:

  • szerokie możliwości zastosowania jako przegrody wewnętrzne i zewnętrzne,
  • klasyfikacja materiałów jako nierozprzestrzeniających ognia (NRO),
  • optymalna izolacyjność termiczna.

Parametry Techniczne:

 Klasyfikacja ogniowa klasa EI 30 wg PN-EN 13501-2:2016
 Przepuszczalność powietrza klasa A4 wg PN-EN 12152:2004
 Wodoszczelność klasa RE750 wg PN-EN 12154
 Odporność na obciążenie wiatrem klasa C1 wg PN-EN 12210
 Izolacja akustyczna Rw = 36÷40 dB wg PN-EN ISO 20140-3
 Aprobata techniczna AT-15-9626/2016
 Klasyfikacja w zakresie dymoszczelności Sa S200 wg PN-EN 13501-2:2016

Charakterystyka systemu:

 

Drzwi

Okna stałe

Głębokość konstrukcyjna

62 mm

62 mm

Grubość szyby

15÷36 mm

15÷36 mm

TM 75EI

System służy do wykonywania przeciwpożarowych ścian i drzwi o klasach odporności ogniowej od El 30 do El 60, które są stosowane jako przegrody ogniowe zewnętrzne i wewnętrzne.

Umożliwia także wykonywanie konstrukcji dymoszczelnych. Profile termoizolowane systemu TM 75EI składają się z dwóch części aluminiowych oddzielonych od siebie przekładkami termicznymi. Rolę izolacji w profilach spełniają przekładki termiczne o szerokości 32 mm. Profile wykonywane są w dwóch wariantach konstrukcyjnych różniących się stopniem wypełnienia komór kształtowników aluminiowych wkładami izolacyjnymi, ognioochronnymi.

Zalety:

  • symetryczna budowa profili,
  • klasyfikacja systemu jako dymoszczelny w klasie Sa, S200,
  • klasyfikacja materiałów jako nierozprzestrzeniających ognia (NRO),
  • duży wybór rozwiązań konstrukcyjnych od ścian działowych poprzez witryny i drzwi jedno oraz dwuskrzydłowe (możliwa wersja z naświetlami i doświetlami),
  • wypełnienia z szybami jedno i dwukomorowymi,
  • szeroki wybór dostawców szyb przeciwpożarowych,
  • nowe wkłady izolacyjne poprawiające współczynnik przenikania ciepła.

Parametry Techniczne:

 Przepuszczalność powietrza klasa 2 wg PN-EN 12207
 Wodoszczelność klasa 3A wg PN-EN 12208
 Klasyfikacja ogniowa klasa EI 30, EI 60 wg PN-EN 13501-2+A1:2016 oraz wg PN-EN 13501-2:2016-07
 Odporność na obciążenie wiatrem klasa C1 wg PN-EN 12210
 Współczynnik przenikania ciepła Uf = od 2,1 W/m2K wg PN-EN ISO 6946
 Izolacyjnść akustyczna Rw =30÷40 dB wg PN-EN ISO 20140-3
 Aprobata techniczna AT-15-6830/2016
 Raport klasyfikacyjny PN-EN 16034

Charakterystyka systemu:

    DRZWI OKNA STAŁE
 Grubość konstrukcyjna drzwi  Profil ościeżnicy 74,8 mm/82 mm 74,8 mm/82 mm
 Profil skrzydła 74,8 mm/82 mm 74,8 mm/82 mm
 Grubość szyby   8÷62 mm 8÷62 mm