Ścianki wewnętrzne

Przejdź do konkretnego modelu:

PBI 50N

System służy do wykonywania niewymagających izolacji termicznej przegród i konstrukcji do zabudowy wewnętrznej, takich jak: drzwi wahadłowe, okna podawcze, nienośne ściany działowe, witryny, boksy.

Głębokość profilu (50 mm) czyni go jednym z najmocniejszych na rynku w tej grupie. System posiada rozwiązania technologiczne przeniesione z wprowadzonego wcześniej systemu „ciepłego” PI 50N opartego na zawiasach wrębowych. Akcesoria i okucia to wspólna cecha tych systemów. Wprowadzona unifikacja pozwala wykonywać konstrukcje szybko, eliminując przy tym możliwość wystąpienia błędów przy prefabrykacji.

Zalety systemu:

 • możliwość wykonywania konstrukcji dymoszczelnych,
 • możliwość tworzenia drzwi wahadłowych oraz okien podawczych,
 • możliwość wykonania konstrukcji łukowych,
 • możliwość wykonania ścian pod dowolnym kątem,
 • możliwość wykonywania konstrukcji o dużych gabarytach dzięki szerokiej gamie profili (w tym wzmocnionych słupków),
 • możliwość konstruowania drzwi otwieranych do wewnątrz i na zewnątrz, całoszklanych, jedno- i dwuskrzydłowych,
 • możliwość tworzenia zabudowy całoszklanej.
 • możliwość łączenia z innymi systemami.

Parametry Techniczne:

 Przepuszczalność powietrza klasa 2 wg PN-EN 1227
 Siła operacyjna klasa 2 wg PN-EN 12046-2:2001
 Trwałość mechaniczna klasa 5 wg PN-EN 12400:2004
 Dymoszczelność klasa Sa, Sm wg PN-EN 1634-3
 Izolacyjność akustyczna R≤ 38 dB wg PN-EN ISO 10140-3
 Aprobata techniczna AT-15-6924/2016

Charakterystyka systemu:

  Głębokość konstrukcyjna okna Wys. listwy przyszybowej Grubość szyby
 (mm) PO* PS*    
Okna 50 57 20/22 6÷43
Okna podawcze 50  21,8/45,5 20  4÷6,4
Drzwi z profili okiennych 50 57 20/22 4÷43
Drzwi wahadłowe 50 50 20/22 4÷34
Drzwi standardowe 50 50 20/22 4÷34
Drzwi podwieszane 50 50 20/22 6÷34
Drzwi harmonijkowe 50 57 20/22 6÷43

PO* – Profil ościeżnicy/PS* – Profil skrzydła

PBI 84 OFFICE

System profili aluminiowych PBI 84 Office jest przeznaczony do konstruowania ścianek wewnętrznych i zabudowy typu „open space”.

System pozwala na montaż drzwi PBI 50N, drzwiami płycinowymi i drzwiami całoszklanymi. Występują dwa warianty profila głównego w formie standardowej i ekonomicznej.

Uwaga – wprowadzenie na rynek budowlany tego produktu odbywa się na podstawie jednostkowego dopuszczenia.

Zalety:

 • możliwość instalowania wypełnień o dużym zakresie grubości (szyby od 6 do 12 mm, wypełnienia nieprzezierne od 12 do 18 mm), przy zachowaniu 38 mm szerokości konstrukcji widocznej z zewnątrz,
 • prosty i skuteczny sposób konstruowania połączenia typu „T”,
 • szeroka gama klipsów zewnętrznych,
 • możliwość serwisowania (czyszczenia szyb od wewnątrz) dzięki zastosowaniu odpowiednich klipsów,
 • możliwość prowadzenia okablowania instalacji elektrycznej,
 • możliwość swobodnego kształtowania zabudowy dzięki połączeniom kątowym,
 • możliwość wpinania żaluzji zarówno sterowanych ręcznie, jak i z napędem elektrycznym,
 • maksymalna wysokość konstrukcji 3700 mm,
 • możliwość fabrykacji systemu w warunkach budowy,
 • możliwość łączenia z innymi systemami.

Parametry Techniczne:

 Odporność na uderzenia klasa 4b wg ETAG nr 003
 Izolacja akustyczna 39 dB÷48 dB wg PN-EN 140-3
 Klasyfikacja w zakresie rozprzestrzeniania ognia wg PN-90/B-02867 (NRO)
 Widoczna szerokość 38 mm
 Głębokość profilu 84 mm
 Grubość szyby 6÷13 mm
 Grubość płyty 12÷18 mm